Úřední deska
Sem vložte podnadpis

Rozpočet na rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Vyvěšeno: 19. 12. 2018

Sňato:

Návrh rozpočtu na rok 2019

Vyvěšeno: 30. 11. 2018

Sňato: 17. 12. 2018

Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů

Vyvěšeno: 17. 9. 2018

Závěrečný účet za rok 2017

Vyvěšeno: 25. 5. 2018

Závěrečný účet

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozvaha

Výkaz FIN

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Zpráva o hospodaření

Rozpočet na rok 2018

Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů

Vyvěšeno: 3. 1. 2018

Sňato: 

Schválený rozpočet na rok 2018
Vyvěšeno: 3. 1. 2018

Sňato: 

Návrh rozpočtu na rok 2018

Vyvěšeno: 24. 11. 2017
Sňato: 14. 12. 2017

Rozpočtová opatření 2018

I. rozpočtové opatření 2018

Vyvěšeno: 18. 6. 2018

Sňato: 27. 9. 2018

II. rozpočtové opatření 2018

Vyvěšeno: 27. 9. 2018

Sňato:

Rozpočet na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Vyvěšeno: 10. 12. 2016

Sňato:

Návrh rozpočtu na rok 2017

Vyvěšeno 4. 11. 2016

Sňato 1. 12. 2016

Rozpočtová opatření 2017

I. rozpočtové opatření 2017

Vyvěšeno: 13. 12. 2017
Sňato: 

Rozpočtový výhled na období 2017 - 2020