Dokumenty
Sem vložte podnadpis

Závěrečný účet za rok 2017
Vyvěšeno: 25. 5. 2018

  1. Závěrečný účet
  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
  3. Rozvaha
  4. Výkaz FIN
  5. Výkaz zisku a ztráty
  6. Příloha
  7. Zpráva o hospodaření

Rozpočet na rok 2018

Oznámení o zveřejňovaných dokumentech
Vyvěšeno: 3. 1. 2018

Sňato: 

Schválený rozpočet na rok 2018
Vyvěšeno: 3. 1. 2018

Sňato: 

Návrh rozpočtu na rok 2018

Vyvěšeno: 24. 11. 2017
Sňato: 14. 12. 2017

Rozpočtová opatření 2017

I. rozpočtové opatření

Vyvěšeno: 13. 12. 2017
Sňato: 


Závěrečný účet za rok 2017

Příloha k rozvaze za období 12/2016:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, DSO a regionálních rad 

Výkaz zisku a ztráty za období 12/2016: 

Závěrečný účet za rok 2016: 

Zpráva o hospodaření k 31. 12. 2016: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MK za rok 2016:


Rozvaha: 


Rozpočet Mikroregionu Kostelecko na rok 2017: 

ROZPOČET NA ROK 2017

 (oznámení, schválený rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření)


Vyvěšeno: 21. 3. 2017

Sňato:        

Rozpočet Mikroregionu Kostelecko na rok 2017: 

Schválený rozpočet na rok 2017: 

Rozpočtový výhled na období 2017 - 2020:


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017  

Vyvěšeno 4. 11. 2016 
Sňato 1. 12. 2016

 Návrh rozpočtu na rok 2017:

Závěrečný účet za rok 2015: 

Zpráva o hospodaření k 31. 12. 2015: 

Příloha k účetní závěrce za rok 12/2015:

Výkaz zisku a ztráty za období 12/2015:

Rozvaha - bilance za období 12/2015: 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, DSO a regionálních rad k 12/2015: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Kostelecko za rok 2015: