Úřední deska
Sem vložte podnadpis

Rozpočet na rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Vyvěšeno: 19. 12. 2018

Sňato: 30. 6. 2020

Návrh rozpočtu na rok 2019

Vyvěšeno: 30. 11. 2018

Sňato: 17. 12. 2018

Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů

Vyvěšeno: 17. 9. 2018

Sňato:


Závěrečný účet za rok 2018

Vyvěšeno: 16. 5. 2019

Sňato: 30. 6. 2020

Závěrečný účet

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozvaha

Výkaz FIN 2-12

Výkaz zisku a ztráty

Příloha k účetní závěrce

Zpráva o hospodaření

Rozpočtová opatření 2018

I. rozpočtové opatření 2018

Vyvěšeno: 18. 6. 2018

Sňato: 27. 9. 2018

II. rozpočtové opatření 2018

Vyvěšeno: 27. 9. 2018

Sňato: 19. 12. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2018 - 2021

Vyvěšeno: 14. 12. 2017
Sňato: