Úřední deska

Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb.

Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů

Vyvěšeno: 17. 9. 2018

Sňato:


                         Veřejná zakázka na dodávky

"Nakládání s odpady v Mikroregionu Kostelecko"

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Vyvěšeno: 19. 9. 2019


Vyvěšeno: 29. 8. 2019

Sňato: 16. 9. 2019

Vyvěšeno: 29. 8. 2019

Sňato: 16. 9. 2019

Návrh rozpočtu MK na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022

Vyvěšeno: 1.12.2021

Sňato: 18.12.2021

Schválený rozpočet MK na rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021
Vyvěšeno: 23. 12. 2020
Sňato: 30. 6. 2022

Schválený rozpočet MK na rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020

Vyvěšeno: 10. 1. 2020

Sňato: 30. 6. 2021

Rozpočtová opatření MK 2021

Rozpočtové opatření č.1/2021

Vyvěšeno: 23.2.2021
Sňato: 30.6.2022

Rozpočtové opatření č.2/2021

Vyvěšeno: 27.5.2021
Sňato: 30.6.2022

Rozpočtové opatření č.3/2021

Vyvěšeno: 1.7.2021
Sňato: 30.6.2022


Rozpočtové opatření č.4/2021

Vyvěšeno: 8.8.2021
Sňato: 30.6.2022

Rozpočtové opatření č.5/2021

Vyvěšeno: 1.10.2021
Sňato: 30.6.2022

Návrh Závěrečného účtu MK za rok 2020

Vyvěšeno: 24.5.2021

Sňato: 30.6.2022

Návrh závěrečného účtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozvaha

Výkaz FIN 2-12

Výkaz zisku a ztráty

Příloha k účetní závěrce

Schválený Závěrečný účet MK za rok 2020

Vyvěšeno: 28.7.2021

Sňato: 30.6.2022

Závěrečný účet 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozvaha

Výkaz FIN 2-12

Výkaz zisku a ztráty

Příloha k účetní závěrce

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MK na období 2022 - 2025

Vyvěšeno: 4.12.2020
Sňato:

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2022 - 2025

Vyvěšeno: 23. 12. 2020
Sňato:

Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, IČ 75062461
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!